Missió

Practicar la quiropràctica en un ambient familiar, comunicatiu, agradable, segur i efectiu.

Desenvolupar i facilitar l’ús i accés a la quiropràctica a Catalunya com a mètode holístic i saludable per a tota la família.

Educar a la població en la importància de prevenir, adquirint hàbits saludables, d’acord a l’ús regular de la quiropràctica, per ajudar a obtenir i mantenir un òptim estat de salut i benestar.

Transmetre la importància d’una bona higiene postural. La detecció i correcció de la subluxació vertebral com a pilar essencial pel bon funcionament i desenvolupament del sistema neuromúsculo-esquelètic.

Transmetre els valors de la quiropràctica, la qual reconeix el poder innat de l’organisme per autocurar-se i autoregenerar-se, mantenint així una vida òptima.

Visió

Veure la quiropràctica incorporada al sistema sanitari i que sigui utilitzada per la gran majoria de la població com una cura saludable per a millorar la qualitat de vida, i d’aquesta manera, contribuir a la optimització de l’estat general de benestar a tota la societat. Així, es facilitat el ple desenvolupament de tota classe de relacions, ja siguin interpersonals, professionals o d’oci.