El manteniment ajuda a conservar una bona higiene postural al llarg de tota la nostra vida i assegura que no vagin apareixent subluxacions cròniques.

Aconsellem a totes les persones rebre ajustaments com a mètode preventiu, independentment que hi hagi dolor o un altre símptoma. L’ajustament quiropràctic és una eina que ajuda a estimular el nostre sistema immunològic, enfortint la comunicació amb la nostra Intel·ligència Innata a través del sistema nerviós.

Demana una cita aquí.