Amb una columna vertebral ben cuidada es reforça el sistema immunològic.

Amb una columna vertebral ben cuidada es reforça el sistema immunològic.

És recomanable la cura quiropràctica a nens i adolescents?

Un examen o revisió de la columna vertebral als nens és un assumpte prioritari. La columna vertebral és l’arbre de la vida. Per dins, corre la medul·la espinal, que transporta els missatges de la seva intel·ligència innata cap als òrgans vitals del nen. La interferència nerviosa a aquest nivell, resulta en part com una desconnexió entre el cervell del nen i el seu cos. Aquest desequilibri comporta un debilitament generalitzat del cos (inclòs el seu cervell), i amb això, el nen queda exposat a tota classe de malalties.

La primera lesió vertebral del nen es pot donar durant el part, i depenent de l’edat del nen, la lesió a aquestes alçades pot acabar tornant-se crònica.

A mida que creix i es desplaça per si mateix, el nen entra a una etapa d’hiperactivitat. El seu cos pot absorbir, en un sol dia, més pressions que el d’un adult en tot l’any. Els nens sotmeten de manera constant, tant a la seva columna com a la resta de la seva estructura òssia. Els nens ensopeguen, salten, es contorsionen i cauen, de manera que ressenten molts cops la seva columna en creixement. Així doncs, a vegades van generant dolors que poden acabar en subluxació vertebral.

Cal tenir en compte que el desenvolupament complet de la columna vertebral a l’ésser humà es completa entre els 20 i els 22 anys, i especialment quan creix i es transforma, cap al final de la fase de creixement ràpid entre els 13 i els 16 anys. Moltes dolències en l’adult solen originar-se a la vida primerenca, mantenint-se ocults i latents per manca de dolor.

No obstant, la persona més adequada per a saber si el teu nen o nena té una subluxació vertebral o un problema d’esquena és el Quiropràctic.

Aconsellem que feu una revisió periòdica a nens, nenes i adolescents per a tractar o prevenir possibles problemes, i sobre tot, per assegurar el seu potencial innat gràcies a tenir un sistema nerviós lliure de interferències.