*) La QUIROPRÀCTICA, malgrat estar reconeguda com a professió sanitària per la Organització Mundial de la Salut (OMS), i de tenir caràcter sanitari a la majoria dels països desenvolupats del món, entre ells països europeus com Regne Unit, França, Portugal, Itàlia, Dinamarca o Suïssa, i en alguns d’ells amb reconeixement de professió sanitària de salut bàsica, NO ÉS UNA PROFESSIÓ SANITÀRIA I NO HA SIGUT OBJECTE DE REGULACIÓ EXPRESA A ESPANYA. Al ser la normativa sanitària una qüestió de Dret intern i reservat a la Sobirania de cada país membre de la UE, la professió quiropràctica a Espanya es troba en una situació de buit normatiu. Des de l’Associació Espanyola de Quiropràctics (AEQ) s’ha sol·licitat davant les Corts i els Ministeris competents en matèria de Sanitat i Educació que el Parlament impulsi el procés legislatiu que reconegui el caràcter sanitari i la substantivitat pròpia de la professió quiropràctica.

Als països que compten amb regulació legal, la llicenciatura en Quiropràctica s’obté al finalitzar els programes educatius de 5 o 6 anys. Dos institucions espanyoles, el Real Centro Universitario Maria Cristina de Madrid (UCR) y el Barcelona College of Chiropractic (BCC), ofereixen programes (Títols Propis – no oficials) de 5 anys de durada per a la formació i l’exercici de la quiropràctica, a l’espera de que es reconegui legalment aquesta professió a Espanya. Mentrestant, aquests títols compleixen tots els estàndards de qualitat i excel·lència que exigeix el Consell d’Educació Quiropràctica Europeu (ECQE) i paradoxalment, els titulats espanyols podran exercir com a professionals sanitaris a altres països com Estats Units, França o Englaterra, però no al seu propi.

La AEQ fou creada i reconeguda pel Ministeri d’Interior al 1986, inclou a 200 membres que posseeixen un títol universitari reconegut pel Consell d’Educació Quiropràctica Europeu, el que garanteix el compliment dels més alts estàndards de qualitat en l’exercici d’aquesta professió a nivell Europeu, però lamentablement, fins avui dia, els nostres títols i diplomes NO SÓN TÍTOLS OFICIALS A ESPANYA.

Si estàs sent atès per un quiropràctic verifica i comprova que sigui membre de la AEQ a l’apartat “Busca un quiropráctico” de la seva pàgina web: http://www.quiropractica-aeq.com, d’aquesta manera tindràs la garantia de que compleix els estàndards de qualitat establerts pel ECQE.

La regulació de la quiropràctica a Espanya és una qüestió d’oportunitat política, però mentrestant, els professionals quiropràctics que compleixen els requisits establerts pels Estatuts de la AEQ es troben a una situació d’inseguretat jurídica i de greuge comparatiu amb altres professionals d’altres països europeus, podent passar que els ciutadans siguin tractats per presumptes quiropràctics que no compleixen els estàndards mínims de qualitat exigibles internacionalment.

La web www.barcelonaquiropractic.es proporciona informació sobre els serveis professionals de Gregory Veggia DC, Ldo., titular dels continguts d’aquesta web. Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. El titular no es responsabilitza del contingut ni de les manifestacions i opinions fetes per tercers en aquesta pàgina web. Els continguts de la web no constitueixen ni pretenen substituir a un assessorament professional sanitari, pel que el titular no assumeix cap responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar-se de l’ús que pogués fer-se d’aquesta informació.